Skriftene
  Footnotes
  Theme

  Skriftene

  Ord, både skriftlig og muntlig, fra hellige Guds menn når de blir drevet av Den Hellige Ånd. Kirkens offisielle kanoniserte skrifter i dag er Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Jesus og Det nye testamentes forfattere betraktet bøkene i Det gamle testamente som hellig skrift (Mat 22:29; Joh 5:39; 2 Tim 3:15; 2 Pet 1:20–21).

  Tapte skrifter

  Mange hellige skrifter som vi ikke har i dag, er nevnt i Skriftene, bl.a. følgende bøker og forfattere: Paktens bok (2M 24:7), boken om Herrens kriger (4M 21:14), Den rettskafnes bok (Jos 10:13; 2 Sam 1:18), Salomos krønike (1 Kong 11:41), seeren Samuels krønike (1 Krøn 29:29), profeten Natans krønike (2 Krøn 9:29), profeten Semajas krønike (2 Krøn 12:15), profeten Iddos historiebok (2 Krøn 13:22, seeren Iddos krønike, 12:15), Jehus krønike (2 Krøn 20:34), Hosais’ krønike (2 Krøn 33:19), Enok (Jud 1:14), Zenocks ord, Neums ord og Zenos’ ord (1 Ne 19:10), Zenos (Jak bok 5:1), Zenock og Ezias (Hel 8:20), en minnebok (Moses 6:5), brev til korinterne (1 Kor 5:9), til efeserne (Ef 3:3) og brevet fra Laodikea (Kol 4:16).

  Ta godt vare på Skriftene

  Skriftenes verdi

  Profetier om hellige skrifter