Assyria
    Footnotes
    Theme

    Assyria

    Et av oldtidens imperier som, sammen med sin rival, Babylon, hersket over de fleste av de gamle statene, Syria og Palestina i mesteparten av den tid som dekkes av Det gamle testamente. Men selv om Assyria var en stormakt fra midten av det 12. århundre f.Kr. og frem til slutten av det 7. århundre f.Kr., greide de aldri å bygge opp et stabilt politisk styre. De hersket ved terror, knuste sine fiender ved ild og sverd, eller de svekket dem ved å deportere store befolkningsgrupper til andre deler av sitt imperium. Deres undersåtter opphørte aldri å være deres fiender, og så lenge riket besto, var det stadig hjemsøkt av opprør (Se 2 Kong 18–19; 2 Krøn 32; Jes 7:17–20; 10; 19; 37).