Hosianna
    Footnotes
    Theme

    Hosianna

    Et hebraisk ord som betyr “frels oss”, og som brukes i lovprisning og tilbedelse.

    Under løvhyttefesten til minne om at Herren befridde Israel og førte dem inn i det lovede land, resiterte folket teksten i salme 118, og svingte med palmegrener. Under Herrens seierrike inntog i Jerusalem ropte folkemengden “Hosianna”, og strødde palmegrener på veien hvor Jesus kom ridende. På denne måten viste de at de forsto at Jesus var den samme Herre som hadde befridd Israel i fordums tid (Sal 118:25–26; Mat 21:9, 15; Mark 11:9–10; Joh 12:13). Disse menneskene forsto at Kristus var den Messias de lenge hadde ventet på. Ordet Hosianna er blitt brukt for å hylle Messias i alle tidsaldre (1 Ne 11:6; 3 Ne 11:14–17). Hosianna-ropet ble brukt under innvielsen av Kirtland tempel (L&p 109:79) og utgjør en del av seremonien når templer skal innvies i våre dager.