Eden
    Footnotes
    Theme

    Eden

    Våre første foreldres, Adam og Evas hjem (1M 2:8–3:24; 4:16; 2 Ne 2:19–25; Moses 3, 4; Abr 5) betegnet som en hage øst i Eden. Etter at Adam og Eva hadde spist av den forbudte frukt, ble de dødelige, og ble sendt ut av Eden (Moses 4:29). Åpenbaring i de siste dager bekrefter Bibelens beretning om Edens hage, men gir også en viktig tilleggsopplysning, nemlig at hagen lå i den del av verden som nå kalles Nord-Amerika (L&p 116; 117:8).