Minnebok
    Footnotes
    Theme

    Minnebok

    En bok som ble påbegynt av Adam og hvor hans etterkommeres gjerninger ble nedtegnet. Også enhver lignende opptegnelse som er blitt ført av profeter og trofaste medlemmer siden den tid. Adam og hans barn førte en minnebok hvor de skrev ved inspirasjonens ånd, og dessuten en bok om generasjonene som inneholdt en slektshistorie (Moses 6:5, 8). Slike opptegnelser kan meget vel komme til å få en viss betydning for vår endelige dom.