Død, fysisk
    Footnotes
    Theme

    Død, fysisk

    Adskillelse av legeme og ånd. Fallet bragte død og dødelighet til jorden (2 Ne 2:22; Moses 6:48). Jesu Kristi forsoning seiret over døden slik at alle vil oppstå (1 Kor 15:21–23). Oppstandelsen er en vederlagsfri gave til alle mennesker uten hensyn til om de har gjort godt eller ondt i dette liv (Alma 11:42–44). Alle gjennomgår bare én fysisk død, for når vi er oppstått fra de døde, kan ikke våre legemer dø mer (Alma 11:45).