Mirakel
    Footnotes
    Theme

    Mirakel

    En helt spesiell begivenhet forårsaket ved Guds kraft. Mirakler utgjør et viktig element i Jesu Kristi arbeide og kan blant annet være helbredelse, oppvekkelse av døde og oppstandelse. Mirakler er en del av Jesu Kristi evangelium. Tro er nødvendig for at mirakler skal skje (Mark 6:5–6; Mormon 9:10–20; Ether 12:12).