Lehi, Nephis far
  Footnotes
  Theme

  Lehi, Nephis far

  I Mormons bok, en hebreer og profet som ca. år 600 f.Kr. førte sin familie og sine tilhengere fra Jerusalem til et lovet land på den vestlige halvkule. Lehi var den første profet blant sitt folk i Mormons bok.

  På Herrens befaling flyktet Lehi fra Jerusalem sammen med sin familie (1 Ne 2:1–4). Han var en etterkommer av Josef som ble solgt til Egypt (1 Ne 5:14). Herren viste ham livets tre i et syn (1 Ne 8:2–35). Lehi og hans sønner bygget en båt og seilte til den vestlige halvkule (1 Ne 17–18). Han og hans etterkommere slo seg ned i et nytt land (1 Ne 18:23–25). Før han døde, velsignet Lehi sine sønner, underviste dem om Kristus og fortalte at Mormons bok skulle komme frem i de siste dager (2 Ne 1:1–4:12).

  Lehis bok

  Da Joseph Smith oversatte Mormons bok, begynte han med Lehis bok, som var en opptegnelse Mormon hadde forkortet fra Lehis plater. Etter å ha oversatt 116 manuskriptsider fra denne boken, ga Joseph manuskriptet til Martin Harris som i kortere tid hadde vært Josephs skriver mens han oversatte Mormons bok. Disse sidene gikk tapt. Joseph oversatte ikke Lehis bok om igjen for å rekonstruere de sidene som var blitt borte, men oversatte i stedet andre beslektede opptegnelser som sto på gullplatene (se innledningen til L&p kap. 3 og 10). Disse andre opptegnelsene utgjør nå de seks første bøkene i Mormons bok.