Ether
  Footnotes
  Theme

  Ether

  Den siste av jaredittenes profeter i Mormons bok (Ether 12:1–2).

  Ethers bok

  En bok i Mormons bok som inneholder deler av jaredittenes opptegnelse. Jaredittene var en gruppe mennesker som levde på den vestlige halvkule mange hundre år før Lehis folk. Ethers bok ble tatt fra fire og tyve plater som ble funnet av Limhis folk (Mosiah 8:8–9).

  Kapittel 1–2 forteller om jaredittene som forlot sitt hjemland på den tid da Babels tårn ble bygget og la ut på sin reise til det som nå er kjent som det amerikanske kontinent. Kapittel 3–6 forteller om Jareds bror som så Frelseren i foruttilværelsen, og at jaredittene reiste over havet i åtte båter. Kapittel 7–11 fortsetter historien om den ugudelighet som var så fremherskende blant jaredittene. Moroni, som senere redigerte Ethers opptegnelse, skrev i kapittel 12–13 om undere som ble utført ved tro, og fortalte også om Kristus og det nye Jerusalem som skulle komme. Kapittel 14–15 forteller om hvordan jaredittene ble en mektig nasjon, men at de på grunn av ugudelighet ble utslettet i en borgerkrig.