Tessalonikerne, brev til
  Footnotes
  Theme

  Tessalonikerne, brev til

  To bøker i Det nye testamente. Opprinnelig var det dette brevet Paulus skrev til tessalonikerne mens han var i Korint under sitt første besøk i Europa, omkring år 50 e.Kr. I Apostlenes gjerninger kapittel 17 kan vi lese om hans arbeide i Tessalonika. Paulus ville gjerne komme tilbake til Tessalonika, men fikk ikke anledning til det (1 Tess 2:18). I stedet sendte han Timoteus for å oppmuntre konvertittene og fortelle ham hvordan det gikk med dem. Det første brevet skrev Paulus fordi han var takknemlig da Timoteus kom tilbake.

  Første tessalonikerbrev

  Kapittel 1–2 inneholder Paulus’ hilsen og hans bønn for de hellige. I kapittel 3–5 gir han instruksjoner om åndelig vekst, kjærlighet, kyskhet, flid og om Jesu Kristi annet komme.

  Annet tessalonikerbrev

  Kapittel 1 er en bønn for de hellige. Kapittel 2 handler om det kommende frafall, og kapittel 3 inneholder Paulus’ bønn om at evangeliets sak må bringe seier.