Stjele
    Footnotes
    Theme

    Stjele

    Å ta noe fra et annet menneske på uærlig eller ulovlig vis. Herren har alltid gitt sine barn befaling om ikke å stjele (2M 20:15; Mat 19:18; 2 Ne 26:32; Mosiah 13:22; L&p 59:6).