Fayette, New York (USA)
    Footnotes
    Theme

    Fayette, New York (USA)

    Det sted hvor gården lå som Peter Whitmer sen. eide, og hvor mange åpenbaringer ble gitt til profeten Joseph Smith jr. Her ble Kirken organisert den 6. april 1830, og Herrens røst ble hørt (L&p 128:20).