Adopsjon
  Footnotes
  Theme

  Adopsjon

  Skriftene omtaler to former for adopsjon:

  (1) En person som ikke nedstammer i direkte linje fra Israel blir medlem av Abrahams familie og av Israels hus ved å ha tro på Jesus Kristus, omvende seg, bli døpt ved nedsenking og motta Den Hellige Ånd (2 Ne 31:17–18; L&p 84:73–74; Abr 2:6, 11).

  (2) Alle som har mottatt evangeliets frelsende ordinanser, blir Jesu Kristi sønner og døtre ved å vise fortsatt lydighet mot hans bud (Rom 8:15–17; Gal 3:24–29; 4:5–7; Mosiah 5:7–8).