Olje
    Footnotes
    Theme

    Olje

    Når olje er nevnt i Skriftene, er det vanligvis olivenolje man mener. Fra gammeltestamentelig tid, er olivenolje blitt brukt til ritualer i templet og tabernaklet, til salving, til lampeolje og til mat. Olivenolje er av og til et symbol for renhet og for Den Hellige Ånd og dens innflytelse (1 Sam 10:1, 6; 16:13; Jes 61:1–3).