Simeon
  Footnotes
  Theme

  Simeon

  I Det gamle testamente, annen sønn av Jakob og hans hustru Lea (1M 29:33; 35:23; 2M 1:2). Sammen med Levi deltok han i massakren av sikemittene (1M 34:25–31). Jakobs profeti om Simeon finnes i 1. Mosebok 49:5–7.

  Simeons stamme

  Simeons etterkommere bodde ofte sammen med Juda stamme og innenfor Juda rikes grenser (Jos 19:1–9; 1 Krøn 4:24–33). Simeons stamme gikk sammen med Juda i kamp mot kana’aneerne (Dom 1:3, 17). Senere sluttet de seg til Davids hær (1 Krøn 12:25).