Adam
    Footnotes
    Theme

    Adam

    Det første menneske som ble skapt på jorden.

    Adam er far og patriark til den menneskelige familie på jorden. Hans overtredelse i Edens hage (1M 3; L&p 29:40–42; Moses 4) førte til at han “falt” og ble dødelig, et skritt som var nødvendig for at menneskeheten skulle kunne gjøre fremgang her på denne jorden (2 Ne 2:14–29; Alma 12:21–26). Derfor skulle vi hedre Adam og Eva for den rolle de spilte når det gjaldt å muliggjøre vår evige vekst. Adam er Den gamle av dager og er også kjent under navnet Mikael (Dan 7; L&p 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Han er erkeengelen, og før Jesu Kristi annet komme vil han vende tilbake til jorden i egenskap av patriark for den menneskelige familie (L&p 29:26).