Skriftene
  Lære og pakter 116
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 116

  Åpenbaring gitt den 19. mai 1838 til profeten Joseph Smith i nærheten av Wights ferjested på et sted som ble kalt Spring Hill, Daviess fylke, Missouri (History of the Church 3:35).

  1 Spring Hill kalles av Herren aAdam-ondi-Ahman fordi, sa han, det er stedet hvor bAdam skal komme for å gjeste sitt folk eller hvor cDen gamle av dage skal sitte, som profeten Daniel har talt om.