Skriftene
Lære og pakter 31
forrige neste

Kapittel 31

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830. Dette skjedde like etter en konferanse i Kirken (se forordet til kapittel 30). Thomas B. Marsh var blitt døpt tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i Kirken innen denne åpenbaringen ble gitt.

1–6: Thomas B. Marsh blir kalt til å forkynne evangeliet, og forsikres om at hans familie har det bra. 7–13: Han blir rådet til å være tålmodig, til alltid å be, og til å følge Trøsteren.

1 aThomas, min sønn, velsignet er du for din tro på mitt verk.

2 Se, du har hatt mange lidelser på grunn av din familie, likevel vil jeg velsigne deg og din familie, ja, dine små, og dagen kommer da de vil tro og kjenne sannheten og være ett med deg i min kirke.

3 Oppløft ditt hjerte og fryd deg, for timen for din misjon er kommet, og din tunge skal bli løst og du skal forkynne agodt budskap om stor glede til denne generasjon.

4 Du skal akunngjøre de ting som er blitt åpenbart til min tjener, Joseph Smith jr. Du skal begynne å forkynne fra nå av, ja, høste på den marken som allerede er bhvit til å brennes.

5 Derfor, astøt frem med din sigd av hele din sjel, og dine synder er deg bforlatt, og mange ckornbånd skal legges på din rygg, for darbeideren er sin lønn verd. Derfor skal din familie leve.

6 Se, sannelig sier jeg deg, forlat dem bare en liten stund og forkynn mitt ord, og jeg vil berede et sted for dem.

7 Ja, jeg vil aåpne folkets hjerter, og de vil ta imot deg, og jeg vil opprette en menighet ved din hånd,

8 og du skal astyrke dem og forberede dem til den tid da de skal bli samlet.

9 Vær atålmodig i blidelser, spott ikke dem som spotter, styr ditt chus i saktmodighet, og vær standhaftig.

10 Se, jeg sier deg at du skal være en lege for kirken, men ikke for verden, for de vil ikke ta imot deg.

11 Gå hvor som helst jeg vil, og det skal bli gitt deg av aTrøsteren hva du skal gjøre og hvor du skal gå.

12 aBe alltid for at du ikke skal komme i bfristelse og miste din lønn.

13 Vær atrofast inntil enden, og se, jeg er bmed deg. Disse ord er ikke av noe menneske, heller ikke av mennesker, men av meg – Jesus Kristus, din Forløser – ved cFaderens vilje. Amen.