tittelside
  Footnotes

  Lære
  og
  pakter

  i Jesu Kristi Kirke
  av Siste Dagers Hellige

  åpenbaringer til
  profeten Joseph Smith
  med noen tilføyelser av hans etterfølgere
  i Kirkens presidentskap

  Utgitt av
  Jesu Kristi Kirke av Siste
  Dagers Hellige

  Salt Lake City, Utah, USA