Skriftene
Tittelside


Lære og
pakter

i Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige

åpenbaringer til
profeten Joseph Smith
med noen tilføyelser av hans etterfølgere
i Kirkens presidentskap

Utgitt av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Salt Lake City, Utah, USA