Skriftene
Lære og pakter 4
forrige neste

Kapittel 4

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph Smith senior i Harmony, Pennsylvania, i februar 1829.

1–4: Tapper tjeneste frelser Herrens tjenere. 5–6: Gud-lignende egenskaper gjør dem skikket til tjenesten. 7: Søk etter det som er av Gud.

1 Se, et avidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2 Derfor, se til, dere som trer inn i Guds atjeneste, at dere btjener ham av hele deres chjerte, og av all makt, sinn og styrke, så dere kan stå dulastelige for Gud på den siste dag.

3 Derfor, hvis dere har et ønske om å tjene Gud, da er dere akalt til arbeidet.

4 For se, amarken er allerede hvit til binnhøstning, og se, den som kraftig støter frem med sin sigd, samler et cforråd så han ikke forgår, men bringer frelse til sin sjel.

5 Og atro, bhåp, ckjærlighet og domsorg med eøyet fullt og helt vendt mot fGuds ære, gjør ham skikket til arbeidet.

6 Kom ihu tro, adyd, kunnskap, måtehold, btålmodighet, broderlig vennlighet, gudfryktighet, kjærlighet, cydmykhet og dflid.

7 aBe og dere skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere. Amen.