Skriftene
Lære og pakter 15


Kapittel 15

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York i juni 1829. (se forordet til kapittel 14.) Budskapet er fortrolig og svært personlig fordi Herren forteller om noe som bare var kjent av John Whitmer og Ham selv. John Whitmer ble senere ett av de åtte vitnene til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Å forkynne evangeliet og frelse sjeler er det som er av størst verdi.

1 Lytt, min tjener John, og hør Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord.

2 For se, jeg taler til deg, skarpt og akraftig, for min arm er over hele jorden.

3 Og jeg vil fortelle deg det som intet menneske har kjennskap til, kun du og jeg.

4 For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg.

5 Se, velsignet er du på grunn av dette og for at du taler mine ord som jeg har gitt deg ifølge mine befalinger.

6 Og nå, se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å aforkynne omvendelse til dette folk, så du kan bringe sjeler til meg, så du kan bhvile med dem i min cFaders drike. Amen.