Skriftene
Lære og pakter 110


Kapittel 110

Syn gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i tempelet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836. Foranledningen var et møte på sabbatsdagen. I Joseph Smiths historie fremgår det: “Om ettermiddagen bisto jeg de andre presidentene med å dele ut Herrens nadverd til menigheten, og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var å forrette ved nadverdsbordet denne dagen. Etter å ha utført denne handling for mine brødre, gikk jeg tilbake til forhøyningen, hvor forhengene var senket helt ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte jeg ned i høytidelig og stille bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble følgende syn vist oss begge.”

1–10: Herren Jehovah viser seg i all sin herlighet og godtar Kirtland tempel som sitt hus. 11–12: Moses og Elias viser seg begge og overgir sine nøkler og evangelieutdelinger. 13–16: Elijah vender tilbake og overgir nøklene til sin evangelieutdeling slik Malaki hadde lovet.

1 Sløret ble tatt bort fra våre sinn, og vår forstands øyne ble åpnet.

2 Vi så Herren stående på forhøyningens brystvern, foran oss, og under hans føtter var en brolegning med rent gull i farve som rav.

3 Hans øyne var som en ildslue, håret på hans hode var hvitt som nyfallen sne, hans åsyn skinte klarere enn solen, og hans stemme var som lyden av mektige fossefall, ja, endog Jehovahs røst som sa:

4 Jeg er den første og den siste, jeg er han som lever, jeg er han som ble slått ihjel, jeg er deres talsmann hos Faderen.

5 Se, deres synder er dere tilgitt, dere er rene for meg, derfor, løft deres hode og fryd dere.

6 La deres brødres hjerte fryde seg, og la hele mitt folks hjerte fryde seg, de som med sin styrke har bygget dette hus til mitt navn.

7 For se, jeg har godtatt dette hus, og mitt navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barmhjertighet i dette hus.

8 Ja, jeg vil vise meg for mine tjenere og tale til dem med min egen røst hvis mitt folk vil holde mine bud og ikke besmitter dette hellige hus.

9 Tusener, ja, tituseners hjerter skal storlig fryde seg på grunn av de velsignelser som skal utøses og den begavelse mine tjenere har mottatt i dette hus.

10 Og ryktet om dette hus skal nå ut til fremmede land, og dette er begynnelsen til den velsignelse som skal bli utøst over mitt folks hoder. Slik er det. Amen.

11 Etter at dette syn var slutt, ble himlene åpnet for oss igjen, og Moses viste seg for oss og overga oss nøklene til Israels innsamling fra jordens fire hjørner og til å føre de ti stammer fra landet i nord.

12 Etter dette viste Elias seg og overga Abrahams evangelieutdeling og sa at i oss og vår ætt skulle alle generasjoner etter oss bli velsignet.

13 Etter at dette syn var slutt, ble et annet stort og herlig syn brått vist oss, for profeten Elijah, som ble tatt opp til himmelen uten å smake døden, sto foran oss og sa:

14 Se, tiden er nå her som ble uttalt ved Malakis munn da han vitnet om at han (Elijah) skulle bli sendt før Herrens store og forferdelige dag kommer –

15 for å vende fedrenes hjerter til barna og barna til fedrene, for at ikke hele jorden skulle bli slått med en forbannelse –

16 derfor er nøklene til denne evangelieutdeling overgitt i deres hender, og ved dette kan dere vite at Herrens store og forferdelige dag er nær, ja, for døren.

Skriv ut