Skriftene
Lære og pakter 110


Kapittel 110

Syn gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i tempelet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836. Foranledningen var et møte på sabbatsdagen. I Joseph Smiths historie fremgår det: “Om ettermiddagen bisto jeg de andre presidentene med å dele ut Herrens nadverd til menigheten, og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var å forrette ved nadverdsbordet denne dagen. Etter å ha utført denne handling for mine brødre, gikk jeg tilbake til forhøyningen, hvor forhengene var senket helt ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte jeg ned i høytidelig og stille bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble følgende syn vist oss begge.”

1–10: Herren Jehovah viser seg i all sin herlighet og godtar Kirtland tempel som sitt hus. 11–12: Moses og Elias viser seg begge og overgir sine nøkler og evangelieutdelinger. 13–16: Elijah vender tilbake og overgir nøklene til sin evangelieutdeling slik Malaki hadde lovet.

1 aSløret ble tatt bort fra våre sinn, og bvår forstands øyne ble åpnet.

2 Vi så Herren stående på forhøyningens brystvern, foran oss, og under hans føtter var en brolegning med rent gull i farve som rav.

3 aHans øyne var som en ildslue, håret på hans hode var hvitt som nyfallen sne, bhans åsyn skinte klarere enn solen, og chans stemme var som lyden av mektige fossefall, ja, endog dJehovahs røst som sa:

4 Jeg er aden første og den siste, jeg er bhan som lever, jeg er han som ble slått ihjel, jeg er deres ctalsmann hos Faderen.

5 Se, deres synder er dere atilgitt, dere er rene for meg, derfor, løft deres hode og fryd dere.

6 La deres brødres hjerte fryde seg, og la hele mitt folks hjerte fryde seg, de som med sin styrke har abygget dette hus til mitt navn.

7 For se, jeg har agodtatt dette bhus, og mitt navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barmhjertighet i dette hus.

8 Ja, jeg vil avise meg for mine tjenere og tale til dem med min egen røst hvis mitt folk vil holde mine bud og ikke bbesmitter dette chellige hus.

9 Tusener, ja, tituseners hjerter skal storlig fryde seg på grunn av de avelsignelser som skal utøses og den bbegavelse mine tjenere har mottatt i dette hus.

10 Og ryktet om dette hus skal nå ut til fremmede land, og dette er begynnelsen til den velsignelse som skal bli autøst over mitt folks hoder. Slik er det. Amen.

11 Etter at dette asyn var slutt, ble himlene åpnet for oss igjen, og bMoses viste seg for oss og overga oss cnøklene til dIsraels innsamling fra jordens fire hjørner og til å føre de ti stammer fra landet i enord.

12 Etter dette viste aElias seg og overga bAbrahams cevangelieutdeling og sa at i oss og vår ætt skulle alle generasjoner etter oss bli velsignet.

13 Etter at dette syn var slutt, ble et annet stort og herlig syn brått vist oss, for profeten aElijah, som ble btatt opp til himmelen uten å smake døden, sto foran oss og sa:

14 Se, tiden er nå her som ble uttalt ved Malakis munn da han vitnet om at han (Elijah) skulle bli sendt før Herrens store og forferdelige dag kommer –

15 for å avende fedrenes hjerter til barna og barna til fedrene, for at ikke hele jorden skulle bli slått med en forbannelse –

16 derfor er nøklene til denne evangelieutdeling overgitt i deres hender, og ved dette kan dere vite at aHerrens store og forferdelige dag er nær, ja, for døren.