Skriftene
Lære og pakter 113
forrige neste


Kapittel 113

Svar på visse spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten Joseph Smith i eller i nærheten av Far West, Missouri i mars 1838.

1–6: Isais stubb, kvisten som skal skyte frem fra den og Isais rotskudd blir forklart. 7–10: De adspredte levninger av Sion har en rett til prestedømmet og blir bedt om å vende tilbake til Herren.

1 Hvem er aIsais stubb som er omtalt i Jesaja Kapittel 11, vers 1, 2, 3, 4 og 5?

2 Sannelig, så sier Herren: Det er Kristus.

3 Hva er den kvist som omtales i første vers av Jesaja Kapittel 11 og som skulle komme fra Isais stubb?

4 Se, så sier Herren: Det er en tjener i Kristi hender som delvis er en etterkommer av Isai så vel som av aEfra’im eller av Josefs hus og til hvem det er gitt stor bkraft.

5 Hva er Isais rotskudd som er omtalt i Kapittel 11 vers 10?

6 Se, så sier Herren: Det er en etterkommer av Isai så vel som av Josef og som prestedømmet og arikets nøkler rettmessig tilhører – som et bbanner for cinnsamlingen av mitt folk i de siste dager.

7 Spørsmål av Elias Higbee: Hva betyr befalingen i Jesaja Kapittel 52 vers 1 hvor det står: Kle deg i din styrke, Sion, og hvilket folk siktet Jesaja til?

8 Han siktet til dem som Gud skulle kalle i de siste dager som skulle ha prestedømmets kraft til å bringe aSion tilbake og forløse Israel. Å kle seg i sin bstyrke betyr å iklé seg prestedømmets myndighet som hun, Sion, ved sin herkomst har crett til og at hun også får tilbake den kraft hun hadde mistet.

9 Hvordan skal vi forstå vers 2 – at Sion skal frigjøre seg fra båndene om sin hals?

10 Vi skal forstå at alevningene som er adspredt, formanes til å bvende tilbake til Herren som de har falt fra, og hvis de gjør dette, lover Herren at han vil tale til dem eller gi dem åpenbaring, se vers 6, 7 og 8. Båndene om hennes hals er Guds forbannelser over henne eller over levningene av Israel i deres adspredte tilstand blant hedningefolkene.