Lære og pakter 47
  Footnotes

  Kapittel 47

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:166). Inntil denne tid hadde Oliver Cowdery virket som Kirkens historiker og protokollfører. John Whitmer hadde ikke forsøkt å bli utnevnt som historiker, men da han ble spurt om han ville virke i denne stillingen, sa han at han ville adlyde Herrens vilje i saken. Han hadde allerede vært sekretær for profeten og hadde skrevet ned mange av de åpenbaringer som ble mottatt mens de oppholdt seg i og omkring Fayette, New York.

  1–4: John Whitmer blir utpekt til å føre Kirkens historie og til å skrive for profeten.

  1 Se, jeg anser det for nødvendig at min tjener John skriver, at han jevnlig fører en ahistorie og assisterer deg, min tjener Joseph, med å skrive ned alt som skal bli gitt deg, inntil han blir kalt til andre plikter.

  2 Og videre, sannelig sier jeg deg at han også kan oppløfte sin røst i møter når som helst det er påkrevet.

  3 Og videre sier jeg deg at han skal være ansvarlig for at kirkens opptegnelse og historie blir ført kontinuerlig, for Oliver Cowdery har jeg utpekt til et annet embede.

  4 Derfor, hvis han er trofast, skal det bli gitt ham ved aTrøsteren å skrive disse ting. Slik er det. Amen.