Skriftene
Lære og pakter 2


Kapittel 2

Et utdrag fra Joseph Smiths historie angående en beretning om engelen Moronis ord til profeten Joseph Smith mens han var i sin fars hus i Manchester, New York om kvelden den 21. september 1823. Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malaki 4:5–6. Se også kapittel 27:9; 110:13–16; og 128:18.)

1: Elijah vil åpenbare prestedømmet. 2–3: Fedrenes løfter plantes i barnas hjerter.

1 Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for dere ved profeten Elijahs hånd før Herrens store og forferdelige dag kommer.

2 Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.

3 Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme.

Skriv ut