Skriftene
Lære og pakter 2
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 2

Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5–6. Se også kapitlene 27:9, 110:13–16 og 128:18.)

1: Elijah vil åpenbare prestedømmet. 2–3: Fedrenes løfter plantes i barnas hjerter.

1 Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for dere ved profeten aElijahs hånd før Herrens bstore og forferdelige dag kommer.

2 Og ahan skal plante i barnas hjerter de bløfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.

3 Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme.