Skriftene
Lære og pakter 62
forrige neste


Kapittel 62

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av Missouri-elven, i Chariton, Missouri, den 13. august 1831. Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land. Etter å ha hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt.

1–3: Vitnesbyrd blir nedtegnet i himmelen. 4–9: Eldstene skal reise og forkynne etter egen dømmekraft og slik de blir veiledet av Ånden.

1 Se og lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, deres atalsmann som kjenner menneskets svakhet og vet hvordan han skal komme dem til bhjelp som blir cfristet.

2 Og sannelig, mine øyne hviler på dem som ennå ikke har reist opp til Sions land, derfor er deres misjon ennå ikke fullført.

3 Likevel er dere velsignet, for det avitnesbyrd dere har båret, er bnedtegnet i himmelen så englene kan se det, og de fryder seg over dere, og deres csynder er dere tilgitt.

4 Og fortsett nå deres reise. Samle dere i aSions land, avhold et møte, gled dere sammen og ofre et sakrament til Den Aller Høyeste.

5 Og deretter kan dere vende tilbake for å bære vitnesbyrd, ja, i samlet flokk, eller to og to, som det synes dere best, det spiller ingen rolle for meg, bare dere er trofaste og aforkynner det glade budskap for jordens innbyggere, eller i de ugudeliges forsamlinger.

6 Se, jeg, Herren, har ført dere sammen så løftet kunne bli oppfylt, så de trofaste blant dere kunne bli bevart og glede seg sammen i Missouris land. Jeg, Herren, gir løfter til de trofaste og kan ikke alyve.

7 Jeg, Herren, er villig om noen av dere ønsker å ferdes på hesteryggen eller på esler, eller i vogner, han skal motta denne velsignelse hvis han mottar den fra Herrens hånd med et atakknemlig hjerte i alle ting.

8 Disse ting er det opp til dere å gjøre etter egen dømmekraft og etter Åndens veiledning.

9 Se, ariket er deres. Og se, jeg er alltid bmed de trofaste. Slik er det. Amen.