Talsmann
    Footnotes
    Theme

    Talsmann

    Jesus Kristus er vår talsmann hos Faderen (Moroni 7:28) og taler vår sak for ham.

    Skriftene omtaler to talsmenn. Den første er Den Hellige Ånd, noen ganger omtalt som Trøsteren (Joh 14:26–27; Moroni 8:26; L&p 21:9; 42:17; 90:11). Den andre talsmann er Herren Jesus Kristus (Joh 14:16–17, 21, 23). Når noen mottar den andre talsmann, vil Jesus Kristus vise seg for vedkommende fra tid til annen, vil åpenbare Faderen og undervise ham ansikt til ansikt (L&p 130:3).