Saligprisningene
    Footnotes
    Theme

    Saligprisningene

    En serie læresetninger som Jesus ga i Bergprekenen og som gir en beskrivelse av en edel og åndelig karakter (Mat 5:3–12; Luk 6:20–23). Saligprisningene er ordnet på en slik måte at hver enkelt uttalelse bygger på den foregående. En mer omfattende og nøyaktig opptegnelse av Saligprisningene finnes i 3. Nephi kapittel 12.