Prest, Det aronske prestedømme
    Footnotes
    Theme

    Prest, Det aronske prestedømme

    Et embede i Det aronske prestedømme. I fordums tid var det bare Aron og hans etterkommere som hadde det høyeste embede i det levittiske prestedømme. Da Kristus oppfylte Moseloven, ble denne restriksjonen fjernet.