Williams, Frederick G.
    Footnotes
    Theme

    Williams, Frederick G.

    En av de første ledere i den gjenopprettede kirke som en tid var rådgiver i Det høye prestedømmes presidentskap (L&p 81; 90:6, 19; 102:3).