Mesak
    Footnotes
    Theme

    Mesak

    Sadrak, Mesak og Abed-Nego i Det gamle testamente var tre israelittiske ungdommer som, sammen med Daniel, ble bedt om å komme til kong Nebukadnesars slott. Nebukadnesar var konge i Babylon. Mesaks hebraiske navn var Misael. De fire ungdommene nektet å gjøre seg urene ved å spise kongens mat og drikke hans vin (Dan 1). Sadrak, Mesak og Abed-Nego ble kastet i en glødende ildovn av kongen, men ble reddet av Guds Sønn (Dan 3).