Moseloven
    Footnotes
    Theme

    Moseloven

    Gud ga lover gjennom Moses til Israels hus for å erstatte den høyere lov de ikke greide å adlyde (2M 34; JSO, 2M 34:1–2; JSO, 5M 10:2). Moseloven inneholdt mange prinsipper, regler, seremonier, ritualer og symbolske handlinger for å minne folket om deres plikter og ansvarsoppgaver. Den inneholdt en morallov samt etiske, religiøse og fysiske bud og handlinger — herunder også ofringer (3M 1–7) — som skulle minne dem om Gud og deres plikter overfor ham (Mosiah 13:30). Tro, omvendelse, dåp i vann og syndsforlatelse utgjorde en del av loven, og det samme var tilfelle med De ti bud og mange andre bud av høy etisk og moralsk verdi. Det meste av den seremonielle lov ble oppfylt ved Jesu Kristi død og oppstandelse, som endte offer ved blodsutgytelse (Alma 34:13–14). Loven ble administrert ved Det aronske prestedømme, og var et forberedende evangelium som skulle føre dens tilhengere til Kristus.