Na’aman
    Footnotes
    Theme

    Na’aman

    I Det gamle testamente, den syriske konges hærfører. Han var også spedalsk. På grunn av en israelittisk tjenestepikes tro reiste han til Israel for å oppsøke profeten Elisa. Fordi han ydmyket seg, gjorde som profeten Elisa sa og badet seg syv ganger i elven Jordan, ble han helbredet for sin spedalskhet (2 Kong 5:1–19; Luk 4:27).