Noah, patriark i Bibelen
    Footnotes
    Theme

    Noah, patriark i Bibelen

    I Det gamle testamente, sønn av Lamek og den tiende patriark fra Adam (1M 5:29–32). Han vitnet om Kristus og forkynte omvendelse for en ugudelig generasjon. Da folket forkastet hans budskap, befalte Gud ham å bygge en ark hvor han kunne huse sin familie og alle dyrene når jorden ble dekket av vann for å utrydde de ugudelige (1M 6:13–22; Moses 8:16–30). Profeten Joseph Smith lærte at Noah er engelen Gabriel og kommer nest etter Adam når det gjelder å inneha nøklene til frelse.