Oversette
    Footnotes
    Theme

    Oversette

    Å omsette begrep og tankerekker fra ett språk til et annet så det gir den samme mening. (Mosiah 8:8–13; Trosart 1:8). I Skriftene kalles dette ofte en gave fra Gud (Alma 9:21; L&p 8; 9:7–9). Av og til kan det bety å forbedre eller korrigere en oversettelse som allerede foreligger på et språk, eller gjenopprette en tekst som er gått tapt (L&p 45:60–61). Joseph Smith ble befalt å foreta en inspirert oversettelse av kong Jakobs versjon av Bibelen (L&p 42:56; 76:15).