Skriftene
Lære og pakter 8


Kapittel 8

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Under oversettelsen av Mormons bok ønsket Oliver – som fortsatte å arbeide som skriver og skrev etter profetens diktat – å kunne motta oversettelsens gave. Herren besvarte hans påkallelse ved å gi denne åpenbaringen.

1–5: Åpenbaring kommer ved Den hellige ånds kraft. 6–12: Kunnskap om Guds mysterier, og kraft til å oversette oldtidens opptegnelser, kommer ved tro.

1 aOliver Cowdery, sannelig, sannelig sier jeg deg, så sant Herren lever, han som er din Gud og din Forløser, like sikkert skal du motta bkunnskap om hva du enn cber om i tro, med et ærlig hjerte, med tro på at du skal motta kunnskap om graveringene av gamle dopptegnelser fra fordums tid som inneholder de deler av mine skrifter som er blitt omtalt av min Ånds eåpenbaring.

2 Ja, se, jeg vil afortelle deg i ditt sinn og i ditt bhjerte ved cDen hellige ånd som skal komme over deg og som skal bo i ditt hjerte.

3 Nå, se, dette er åpenbaringens ånd. Se, dette er den ånd hvorved Moses førte Israels barn gjennom aRødehavet på tørr grunn.

4 Derfor, dette er din gave. Benytt den, og velsignet er du, for den skal befri deg ut av dine fienders hender, ellers hvis det ikke var slik, ville de drepe deg og ødelegge din sjel.

5 O husk disse aord og hold mine bud. Husk, dette er din gave.

6 Nå, dette er ikke hele din gave, for du har en annen gave, som er Arons gave. Se, den har fortalt deg mange ting.

7 Se, det er ingen annen kraft enn Guds kraft som kan få denne Arons gave til å være hos deg.

8 Derfor, tvil ikke, for den er Guds gave, og du skal holde den i dine hender og utføre vidunderlige gjerninger. Og ingen makt skal være istand til å ta den fra deg ut av dine hender, for den er Guds verk.

9 Og derfor, hva som helst du ber meg fortelle deg ved dette middel, det vil jeg gi deg, og du skal få kunnskap om den.

10 Husk at uten atro kan du intet gjøre. Derfor, be i tro. Vis ikke ringeakt for disse ting, bbe ikke om noe som du ikke burde be om.

11 Be om å få kjenne Guds mysterier og om å kunne aoversette og motta kunnskap fra alle de gamle opptegnelser som har vært skjult, som er hellige, og det skal gå deg ifølge din tro.

12 Se, det er jeg som har talt dette, og jeg er den samme som talte til deg fra begynnelsen av. Amen.