Skriftene
Lære og pakter 80


Kapittel 80

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Stephen Burnett, i Hiram, Ohio, den 7. mars 1832.

1–5: Stephen Burnett og Eden Smith kalles til å forkynne hvor som helst de måtte ønske.

1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Stephen Burnett: Gå, ja, gå ut i verden og aforkynn evangeliet for enhver skapning som kan høre din røst.

2 Og ettersom du ønsker en ledsager, vil jeg gi deg min tjener Eden Smith.

3 Derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest, det være det samme, for dere kan ikke gå feil.

4 Forkynn derfor det som dere har hørt og virkelig tror og avet er sant.

5 Se, dette er hans vilje som har akalt dere, deres Forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.