Skriftene
  Lære og pakter 80
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 80

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).

  1–5: Stephen Burnett og Eden Smith kalles til å forkynne hvor som helst de måtte ønske.

  1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Stephen Burnett: Gå, ja, gå ut i verden og aforkynn evangeliet for enhver skapning som kan høre din røst.

  2 Og ettersom du ønsker en ledsager, vil jeg gi deg min tjener Eden Smith.

  3 Derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest, det være det samme, for dere kan ikke gå feil.

  4 Forkynn derfor det som dere har hørt og virkelig tror og avet er sant.

  5 Se, dette er hans vilje som har akalt dere, deres Forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.