Skriftene
  Lære og pakter 126
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 126

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). På dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.

  1–3: Brigham Young roses for sin arbeidsinnsats og fritas for fremtidig reisevirksomhet.

  1 Kjære og høyt elskede bror Brigham aYoung, sannelig, så sier Herren til deg: Min tjener Brigham, det forlanges ikke mer av deg at du forlater din familie slik du før har gjort, for ditt offer er antagelig for meg.

  2 Jeg har sett hvordan du har aarbeidet og slitt på reiser for mitt navn.

  3 Jeg befaler deg derfor å sende mitt ord ut i verden, og ta spesielt godt vare på din afamilie fra nå av og for evig. Amen.