Skriftene
Lære og pakter 12
forrige neste


Kapittel 12

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight senior i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829. Joseph Knight trodde på det Joseph Smith fortalte om platene til Mormons bok som han hadde i sin besittelse, og om oversettingsarbeidet som da pågikk. Han hadde flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith og hans skriver, og dette gjorde det mulig for dem å fortsette med oversettelsen. På Joseph Knights anmodning adspurte profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.

1–6: De som arbeider i vingården, vil oppnå frelse. 7–9: Alle som ønsker og er skikket til det, kan hjelpe til med Herrens arbeide.

1 aEt stort og vidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord.

3 Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5 Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg.

6 Nå, ettersom du har bedt, se jeg sier deg, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste Sions sak.

7 Se, jeg taler til deg, og også til alle som ønsker å fremme og grunnfeste dette verk.

8 Og ingen kan hjelpe til med dette arbeidet medmindre han er aydmyk og full av bkjærlighet, har ctro, dhåp og ekjærlighet og er måteholden i alt som han blir betrodd å ta vare på.

9 Se, jeg som taler disse ord, er verdens lys og liv, derfor, gi akt av hele din styrke, og da er du kalt. Amen.