Skriftene
Lære og pakter 65
forrige neste


Kapittel 65

Åpenbaring angående bønn gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 30. oktober 1831.

1–2: Nøklene til Guds rike er overgitt til mennesket på jorden, og evangeliets sak vil seire. 3–6: Himmelens tusenårsrike vil komme og bli forenet med Guds rike på jorden.

1 Lytt og gi akt, en stemme som av én som er sendt ned fra det høye, som er mektig og kraftig, som går ut like til jordens ender, ja, hvis røst er til menneskene: aRydd Herrens vei, gjør hans stier rette.

2 aGuds rikes bnøkler er overgitt mennesket på jorden, og fra dette sted skal evangeliet rulle frem like til jordens ender, likesom cstenen som rives løs fra fjellet, men ikke med hender, skal rulle frem, inntil det har dfylt hele jorden.

3 Ja, en røst som roper: Rydd Herrens vei, tilbered aLammets bryllupsmåltid, gjør dere rede for bBrudgommen.

4 Be til Herren, påkall hans hellige navn, gjør hans vidunderlige gjerninger kjent blant folket.

5 Påkall Herren så hans rike kan rulle frem over jorden, så dens innbyggere kan motta det og være beredt til de dager som skal komme da Menneskesønnen skal akomme ned i himmelen, bikledd sin cherlighets glans, for å møte dGuds rike som er opprettet på jorden.

6 Derfor, måtte aGuds rike rulle frem så bhimmelens rike kan komme, for at du, O Gud, kan bli herliggjort både i himmelen og på jorden, så dine fiender kan bli deg underlagt, for cdin er æren, makten og herligheten, evindelig og alltid. Amen.