Skriftene
Lære og pakter 11
forrige neste


Kapittel 11

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829. Denne åpenbaringen ble mottatt gjennom urim og tummim som svar på Josephs påkallelse og spørsmål. Joseph Smiths historie antyder at denne åpenbaringen ble mottatt etter gjengivelsen av Det aronske prestedømme.

1–6: De som arbeider i vingården, vil bli frelst. 7–14: Søk visdom, rop omvendelse og stol på Ånden. 15–22: Hold budene og studer Herrens ord. 23–27: Fornekt ikke åpenbaringens og profetiens ånd. 28–30: De som mottar Kristus, blir Guds sønner.

1 aEt stort og vidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi aakt på mitt bord som er levende og ckraftig, dskarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord.

3 Se, marken er allerede ahvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan bvinne cevig frelse for sin sjel i Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem med sin asigd og høste, er kalt av Gud.

5 Derfor, hvis du vil abe meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg.

6 Nå, ettersom du har bedt, se, jeg sier deg, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste aSions sak.

7 Søk ikke etter arikdom, men etter bvisdom, og se, Guds mysterier skal foldes ut for deg, og da skal du bli rik. Se, den som har evig liv er rik.

8 Sannelig, sannelig sier jeg deg, hva du enn ønsker av meg, således skal det gå deg, og hvis du ønsker det, skal du bli et redskap til å gjøre mye godt i denne generasjon.

9 aTal ikke om annet enn bomvendelse til denne generasjon. Hold mine bud, og hjelp til med å bringe mitt verk frem cifølge mine befalinger, og du skal bli velsignet.

10 Se, du har en agave, eller du skal motta en gave, hvis du ber til meg i tro, med et bærlig hjerte og tror på Jesu Kristi kraft, eller på min kraft som taler til deg.

11 For se, det er jeg som taler, se, jeg er alyset som skinner i mørket, og ved min bkraft gir jeg disse ord til deg.

12 Og nå, sannelig, sannelig sier jeg deg, sett din alit til den bÅnd som leder til å gjøre godt, ja, til å handle rettferdig, til å cvandre dydmykt, til å edømme rettferdig, og dette er min Ånd.

13 Sannelig, sannelig, sier jeg deg, jeg vil gi deg av min Ånd som skal aopplyse ditt bsinn, som skal fylle din sjel med cglede.

14 Og da skal du vite, eller ved dette skal du vite, alle ting, hva som helst du ønsker av meg som gjelder arettferdighet, med tro og tillit til meg, det skal du få.

15 Se, jeg befaler deg at du ikke må anta at du er kalt til å forkynne før du er akalt.

16 Vent litt til, inntil du skal få mitt ord, min aklippe, min kirke og mitt evangelium så du med sikkerhet kan kjenne min lære.

17 Og se, da skal det skje deg ifølge dine ønsker, ja, også ifølge din tro.

18 Hold mine bud, ikke tal, ty til min Ånd.

19 Ja, ahold deg nær til meg av hele ditt hjerte, så du kan hjelpe til med å bringe frem i lyset de ting som er blitt omtalt, ja, oversettelsen av mitt verk, vær tålmodig inntil du har utført det.

20 Se, dette er din gjerning – å aholde mine bud, ja, av all makt, sinn og styrke.

21 Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å aerholde mitt ord, og så skal din tunge bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min Ånd og mitt ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene.

22 Men ikke tal nå, studer amitt ord som er kommet frem blant menneskenes barn, og bstuder også cmitt ord som skal komme frem blant menneskenes barn, eller det som nå oversettes, ja, inntil du har tilegnet deg alt som jeg skal dgi til menneskenes barn i denne generasjon, og så skal du få alle ting lagt til.

23 Se, du er aHyrum, min sønn. bSøk Guds rike, og alle ting skal du få lagt til ifølge det som er rettferdig.

24 aBygg på min klippe som er mitt bevangelium.

25 Fornekt ikke aåpenbaringens ånd, ei heller bprofetiens ånd, for ve den som fornekter disse ting.

26 Derfor, samle deg askatter i ditt hjerte inntil den tid da du ifølge min visdom skal gå frem.

27 Se, jeg taler til alle som har gode ønsker og har agrepet fatt i sin sigd for å høste.

28 Se, jeg er aJesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er verdens liv og blys.

29 Jeg er den som kom til mitt eget, men mine egne tok ikke imot meg.

30 Men sannelig, sannelig sier jeg deg, at alle som tar imot meg, til dem vil jeg gi akraft til å bli bGuds sønner, ja, til dem som tror på mitt navn. Amen.