Glede
    Footnotes

    Glede

    En tilstand av stor lykke som er et resultat av rettferdig livsførsel. Hensikten med jordelivet er at alle mennesker skal kunne ha glede (2 Ne 2:22–25). En fullstendig glede vil vi bare få del i gjennom Jesus Kristus (Joh 15:11; L&p 93:33–34; 101:36).