Elias
  Footnotes
  Theme

  Elias

  Navnet eller tittelen Elias er brukt på flere forskjellige måter i Skriftene.

  Elijah

  (Elias i norsk bibel) er den fordums profet som det fortelles om i 1 Kong og 2 Kong. Når man leser Det nye testamente i norsk oversettelse, må man være på vakt når man skal avgjøre hvilken Elias som blir omtalt. F.eks. henviser Mat 17:3–4, Luk 4:25–26 og Jak brev 5:17 alle til profeten i Det gamle testamente.

  Forløper

  Elias er også en tittel på en som er en forløper. Eksempelvis var døperen Johannes en Elias fordi han ble sendt for å berede veien for Jesus (Mat 17:12–13).

  Gjenoppretter

  Tittelen Elias er også blitt brukt på andre som har spesielle oppgaver de skal utføre som f.eks. åpenbareren Johannes (L&p 77:14) og Gabriel, (Luk 1:11–20; L&p 27:6–7; 110:12).

  En mann i Abrahams evangelieutdeling

  En profet ved navn Esaias eller Elias som sannsynligvis levde på Abrahams tid (L&p 84:11–13; 110:12).