Samvittighet
    Footnotes
    Theme

    Samvittighet

    En indre følelse av hva som er riktig og galt, og som kommer fra Kristi lys til alle mennesker (Moroni 7:16). På grunn av Kristi lys som er gitt til alle mennesker, har vi en medfødt evne til å skjelne mellom rett og galt (L&p 84:46). Denne egenskapen kaller vi for vår samvittighet. Fordi vi har en slik samvittighet, blir vi ansvarlige mennesker. I likhet med andre egenskaper og evner, kan samvittigheten bli sløvet på grunn av synd eller misbruk.