Smith, Joseph jr
  Footnotes
  Theme

  Smith, Joseph jr

  Den profet som ble utvalgt til å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden. Joseph Smith ble født i delstaten Vermont i Amerikas forente stater og levde fra 1805 til 1844.

  I 1820 viste Gud Faderen og Jesus Kristus seg for Joseph, og han fikk vite at ingen av datidens kirkesamfunn var sanne (JS—H 1:1–20). Senere ble han besøkt av engelen Moroni, som fortalte ham hvor de gullplatene lå skjult som inneholdt opptegnelsen om mange folk som hadde levd på det amerikanske kontinent i fordums tid (JS—H 1:29–54).

  Joseph oversatte gullplatene og utga dem som Mormons bok i 1830 (JS—H 1:66–67, 75). I 1829 mottok han prestedømmets myndighet av døperen Johannes og av Peter, Jakob og Johannes (L&p 13; 27:12; 128:20; JS—H 1:68–70).

  Etter anvisning fra Gud organiserte Joseph og flere andre den gjenopprettede Jesu Kristi Kirke den 6. april 1830 (L&p 20:1–4). Under Josephs ledelse vokste Kirken i Canada, England og den østlige del av De forente stater, spesielt i Ohio, Missouri og Illinois. Men overalt hvor de slo seg ned, ble Joseph og de hellige utsatt for alvorlige forfølgelser. Den 27. juni 1844 led Joseph og hans bror Hyrum martyrdøden i Carthage, Illinois, i Amerikas forente stater.

  Hellig skrift frembragt av profeten Joseph Smith

  Joseph oversatte deler av gullplatene han mottok av engelen Moroni, og denne oversettelsen ble utgitt i 1830 som Mormons bok. Han mottok også mange åpenbaringer fra Herren med en beskrivelse av Kirkens grunnleggende lære og organisasjon. Mange av disse åpenbaringene ble samlet i det vi nå kaller Lære og pakter. Han var også ansvarlig for å frembringe Den kostelige perle, som inneholder inspirerte oversettelser av noe av det Moses, Abraham og Matteus har skrevet, og her finnes også utdrag fra hans personlige historie og vitnesbyrd, samt tretten uttalelser om tro og lære som Kirken fastholder.