Felles samtykke
    Footnotes
    Theme

    Felles samtykke

    Det prinsipp som gir Kirkens medlemmer anledning til å oppholde dem som er kalt til å tjene i Kirken, og også støtte andre avgjørelser som tas i Kirken, og som krever deres støtte. Som regel viser man sin støtte ved å rekke opp høyre hånd.

    Jesus Kristus står som overhode for sin Kirke. Gjennom Den Hellige Ånds inspirasjon veileder han Kirkens ledere i viktige handlinger og avgjørelser. Imidlertid har alle Kirkens medlemmer en rett og et privilegium til å støtte eller la være å støtte handlinger som utføres, og avgjørelser som tas av deres ledere.