Bud, de ti
    Footnotes
    Theme

    Bud, de ti

    Ti lover gitt av Gud gjennom profeten Moses som norm for moralsk oppførsel. Det hebraiske navn på denne loven er de “ti ord”. De kalles også pakten (5M 9:9) eller vitnesbyrdet (2M 25:21; 32:15). Beretningen om Gud som gir de ti bud til Moses, og gjennom ham til Israel, finnes i 2M 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Budene ble gravert på to stentavler som ble lagt i arken som derfor ble kalt paktens ark (4M 10:33). Herren siterte fra 5M 6:4–5 og 3M 19:18 og sammenfattet de ti bud i “to store bud” (Mat 22:37–39).

    De ti bud er blitt gjentatt i åpenbaringer i de siste dager (Mosiah 12:32–37; 13:12–24; L&p 42:18–28; 59:5–13; JSO, 2M 34:1–2).