Nephi, sønn av Nephi, sønn av Helaman
  Footnotes
  Theme

  Nephi, sønn av Nephi, sønn av Helaman

  En av de tolv disipler den oppstandne Jesus Kristus valgte seg blant nephittene i Mormons bok (3 Ne 1:2–3; 19:4). Dette er en profet som ba kraftig til Herren på vegne av sitt folk. Nephi hørte Herrens røst (3 Ne 1:11–14). Han ble også besøkt av engler, drev ut djevler, oppvakte sin bror fra de døde og bar et vitnesbyrd som ingen kunne betvile (3 Ne 7:15–19; 19:4). Nephi førte opptegnelsen med hellig skrift (3 Ne 1:2–3).

  3. Nephis bok

  En bok i Mormons bok, skrevet av Nephis sønn, Nephi. Kapittel 1–10 viser at profetier om Herrens komme går i oppfyllelse. Tegnet på Kristi fødsel ble gitt, folket omvendte seg, men deretter vendte de tilbake til sin ugudelighet. Til slutt forteller uvær, jordskjelv, voldsomme stormer og store ødeleggelser om at Kristus var død. Kapittel 11–28 forteller om Kristus som besøker det amerikanske kontinent. Dette er den sentrale del av 3. Nephi. Mye av det han sa, er det samme som han sa i sine taler slik de er gjengitt i Bibelen (f.eks. Mat 5–7 og 3 Ne 12–14). Kapittel 29–30 er Mormons ord til nasjonene i de siste dager.

  4. Nephis bok

  Denne boken har bare 49 vers — alle i ett kapittel — og likevel dekker den nesten tre hundre år av nephittenes historie (34–321 e.Kr.). Flere generasjoner forfattere, deriblant Nephi, ga sine bidrag til denne opptegnelsen. I vers 1–19 fortelles det at da den oppstandne Kristus hadde besøkt dem, ble alle nephitter og lamanitter omvendt til evangeliet, og det hersket fred, kjærlighet og harmoni. De tre nephittene, disipler som Kristus hadde sagt skulle få være på jorden til hans annet komme (3 Ne 28:4–9), betjente folket. Nephi overlot opptegnelsen til sin sønn, Amos. Vers 19–47 forteller om Amos, som virket i 84 år, og om hans sønn, Amos, som virket i 112 år. I år 201 e. Kr. begynte stolthet å skape problemer blant folket, som delte seg i klasser og bygget opp falske kirker for egen vinnings skyld (4 Ne 1:24–34).

  De siste versene i 4 Nephi viser at folket igjen var blitt ugudelig (4 Ne 1:35–49). I år 305 e. Kr. døde Amos som var sønn av Amos, og hans bror, Ammaron, skjulte alle de hellige opptegnelser så de kunne oppbevares trygt. Ammaron overlot senere opptegnelsene til Mormon som skrev ned mange begivenheter fra sitt eget liv og deretter forkortet opptegnelsen (Mormon 1:2–4).