Baal
    Footnotes
    Theme

    Baal

    En mannlig solgud som først og fremst ble dyrket i Fønikia (1 Kong 16:31), men guden ble også tilbedt på ulike måter på forskjellige steder. Av moabittene som Baal-Peor (4M 25:1–3), i Sikem som Baal-Berit (Dom 8:33; 9:4), i Ekron som Baal-Sebub (2 Kong 1:2). Baal er muligens den samme som Bel i Babylon og Zevs i Hellas. Ordet Baal utrykker et forhold mellom en herre og hans slave. Det vanlige symbol for Baal var en okse. Den gudinne som vanligvis ble tilbedt sammen med Baal, var Astarte.

    Baal ble av og til satt sammen med et annet navn eller ord for å knytte en forbindelse til Baal, som f.eks. til et sted hvor han ble tilbedt, eller til en person som hadde de samme egenskaper som Baal. Da Baal senere fikk en svært ond betydning, ble det i disse sammensatte navn erstattet av ordet Bosheth, som betyr “skam”.