Herodes
  Footnotes
  Theme

  Herodes

  En familie av herskere i Judea som levde på Jesu tid. De var viktige personer i mange av de begivenheter som omtales i Det nye testamente. Se plansjen nedenfor:

  plansje over Herodes’ familie

  Kong Herodes (Mat 2:3)

  Med makabeer-prinsessen Mariamne

  Med Mariamne, datter av ypperstepresten Simon

  Med samaritanerinnen Maltake

  Med Kleopatra

  Aristobulus

  Herodes Filip (Mat 14:3; Mark 6:17)

  Herodes Antipas, fjerdingsfyrsten (Mat 14:1; Luk 9:7; Mark 6:14, kong Herodes)

  Arkelaus (Mat 2:22)

  Filip, fjerdingsfyrste i Iturea (Luk 3:1)

  Herodes Agrippa I (Apg 12:1–23)

  Herodias (Mat 14:3; Mark 6:17)

  Herodes Agrippa II (Apg 25:13)

  Berenike (Apg 25:13)

  Drusilla, Feliks’ hustru (Apg 24:24)